Kirjanpito aineisto-ohjeet

Ohjeet aineiston käsittelystä

- kirjanpito

Suurimmalla osalla asiakkaista kirjanpito tehdään suoriteperusteisesti.


TALOUDENHOITAJAN TEHTÄVÄNÄ

Taloudenhoitaja lajittelee tositteet pankkitileittäin siten, että ne ovat päivämääräjärjestyksessä tilioteen mukaisesti, kuukauden ensimmäinen tosite alimmaisena ja viimeinen päällimäisenä. Tiliote laitetaan kuukauden päällimmäiseksi.


Taloudenhoitaja merkitsee tositteeseen kirjanpitotilin numeron (katso tilikartasta) jolle/joille vienti ehdotetaan kohdistuvan. Jos tapahtumasta ei ole tositetta, merkitään kirjanpidon tilinnumero tiliotteeseen. Usein on käytössä kustannuspaikkoja (esim. hankkeet, tapahtumat jne.). Mikäli näin on, merkitään tositteeseen tilinumeron lisäksi kustannuspaikan numero.


Mikäli tositelajeja on käytössä (esim. pankki 1, pankki 2, kassa, muistiotositteet, myyntilaskut, ostolaskut jne.) tositteet lajitellaan tositelajeittain alussa kuvatulla tavalla. Eri kuukaudet ja myös tositelajit kannattaa kansiossa erotella välilehdillä, jolloin kansion selaaminen on helpompaa, kun tietyt tositteet löytyvät tietystä kohdasta.


Tositteet toimitetaan kirjanpitäjälle kuukausittain. Jos se ei ole mahdollista toimitaan kuitenkin lain mukaan: Kirjanpitolain 2-4:n pykälän mukaan juokseva kirjanpito saa olla korkeintaan neljä kalenterikuukautta todellisuutta jäljessä: tammikuun tapahtumat pitää kirjata juoksevaan kirjanpitoon viimeistään toukokuussa jne.


KIRJANPITÄJÄ

Kirjauksien yhteydessä tositteet järjestellään kirjanpitokansioon siten, että vanhimmat tositteet ovat alimmaisena ja uusimmat päällimmäisenä. Esimerkiksi jos tilikausi on kalenterivuosi, tammikuun tositteet ovat kansiossa alimmaisena ja joulukuun tositteet päällimmäisenä. Tositteet järjestetään tositelajeittain.


Harvoin käytössä


Jos asiakkaan kirjanpito tehdään maksuperusteisesti (harvemmin), tositteet järjestellään tiliotteen tapahtumien mukaan. Tiliotteen ensimmäisen tapahtuman tosite on mapissa alimmaisena ja viimeisen tapahtuman tosite on päällimmäisenä.


Tiliote


Jos tiliotteelta halutaan kirjata tuloja ja menoja, tapahtumiin täytyy kuitenkin liittää tulo- tai menotosite. (Taloushallintoliitto 2011).


Tiliote voi myös itsessään olla tosite, jos tiliotteessa on riittävä selvitys maksutapahtumasta. Esimerkiksi pankin palvelumaksut tai lainan lyhennys voidaan kirjata suoraan tiliotteelta, jos niistä on tiliotteella tarvittavat erittelyt. Kun kirjaus tehdään tiliotteelta, tulostetaan (kirjanpitäjä tulostaa) viennistä tuloste joka liitetään kirjanpitokansioon


Tiliotteelta kirjataan tapahtumat aikajärjestyksessä ja tiliotteeseen merkitään kirjatun tositteen numero tapahtuman kohdalle. Tällä tavalla tiliotteesta löytää tarvittaessa vaivattomasti etsittävän tositteen tiedot.

Copyright © SeuraPalvelut